Støttekontakt

Klikk for stort bileteStøttekontakt vert gitt etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og / eller barnevernlova

Støttekontakt er eit tiltak i kommunen som vert nytta overfor fleire brukargruppar. Det kan vere eit viktig tiltak i høve born, unge og vaksne med psykiske problem, samt  yngre og eldre funksjonshemma. Støttekontakten er med på å gje menneskje i ulike livsituasjonar ein meiningsfull fritid, og hindre sosial isolasjon. Fritidstilbodet skal vere basert på brukaren sine ønske, behov og føresetnader.

Oppgåvene til støttekontakten vil kunne innebæra sosialt samvær,  aktivisering  og følgje til fritidsaktivitetar.

Nyttige filer om du vil søkje støttekontakt eller jobbe som støttekontakt:

 

Kontaktinformasjon:

Ta gjerne kontakt for meir informasjon

Kontaktperson  for støttekontakt-tenesta :

Olga Bogdan tlf: 958 82 129    

Epost: olga.bogdan@nav.no

Postadresse: NAV Jølster, 6843 Skei i Jølster                                                                                    

Kontakt

bilde av personen: Pål Martin  Eide
NAV leiar
  • Tlf: 55553333
  • Mob: 90625420
  • E-post: