Startlån - bustad

Skei barnehage, uteleik - Klikk for stort bilete Har du vanskar med å komme inn på bustadmarknaden eller til å fortsetje å bu i bustaden din? Då kan startlån vere eit tilbod til deg

Startlånet kan gjevast som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bustad eller til utbetring av noverande bustad. Det kan òg nyttast til refinansiering, slik at husstanden kan bli buande i noverande bustad, eller til toppfinansiering ved bygging av ny bustad.

Målgruppene: unge i etableringsfasen, barnefamiliar, einslege forsytarar, funksjonshemma, flyktningar og personar med opphaldsløyve på humanitært grunnlag, økonomisk vanskelegstilte husstandar

På husbanken sine sider finn du søknadskjema og meir informasjon

 

Husbanken sine nettsider

 

Utfylt søknadskjema skal sendast til : Jølster kommune, Tenestekontoret, 6843 Skei i Jølster

Treng du hjelp med utfylling av søknad ta kontakt med kontaktperson.

Sist endra 30.01.2015

Kontakt

bilde av personen: Brita Maria Distad
Konsulent
  • Tlf: 57 72 61 53
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: