Parkeringsløyve for rørslehemma

parkeringskort[1].jpg - Klikk for stort bilete Har du særleg behov for parkeringslette knytt til bustad, arbeid eller anna aktivitet kan du få eit slikt parkeringsløyve.

Parkeringsløyve vert tildelt for 5 år om gongen

Parkeringsløyve gjev deg rett til å parkere på offentleg skilta og reservert parkeringsplass utan at du betaler avgift, og utan at du treng å følgje den lengste fastsette parkeringstida (dersom det ikkje er gjeve melding om anna).

 

Ta kontakt med tenestekontoret for nærmare informasjon om ordninga

 
Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 09.02.2015

Kontakt

bilde av personen: Brita Maria Distad
Konsulent
  • Tlf: 57 72 61 53
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: