Omsorgsløn

Klikk for stort bileteOmsorgsløn er kommunal betaling til pårørande med omsorg for personar som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sjukdom.

Kravet for å søkje om omsorgslønn er at omsorgsarbeidet foregår i eigen heim. Omsorgsbehovet er grunnlag for vurdering av søknad.

Søknadsskjema (PDF, 101 kB)

Behovet vert vurdert ut frå desse kriteria:

  • om du arbeidar mange timer pr. månad med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er meir fysisk eller psykisk belastande enn vanleg
  • om omsorgsarbeidet føre til mykje nattarbeid eller avbrot i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid