Kvalifiseringsprogram

Klikk for stort bileteKvalifiseringsprogrammet er eit tilbod til deg som ikkje greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikkje har ein medisinsk diagnose som gir deg rett til trygd.

Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfylginga du treng for å kome i arbeid eller meiningsfull aktivitet. Programmet gjev deg også ein moglegheit for å avklare kva andre rettar til inntekt du kan ha dersom du ikkje klarar vanleg arbeid.

 

Vil du vite om du kan få dette tilbodet ta kontakt med din sakshandsamar på NAV kontoret.

 

Har du ikkje eigen sakshandsamar ring NAV - telefonen 55 55 33 33, du vert sett over til ledig sakshandsamar på ditt lokalkontor.

 

På sida til NAV kan finne meir om Kvalifiseringsprogrammet.

Kontakt

bilde av personen: Maren Haugland
Sosialkonsulent
  • Mob: 99 20 26 55
  • E-post:  

 

bilde av personen: Arne Høyland
Flyktningkonsulent/Rettleiar
  • Mob: 91 65 81 95
  • E-post: