Hjelpeverje

Det er vedteke ei ny verjemålslov som gjeld frå 1.7.2013. Frå dette tidspunktet vart Fylkesmannen lokal verjemålsmynde, samstundes som dei kommunale overformynderia vart avvikla.

Du kan lese meir om verjemål på vergemal.no

Kontaktinformasjon heimesida Fylkesmannen Sogn og Fjordane:

Telefon: 57 64 30 00

Publisert av Svanhild Røkenes. Sist endra 30.01.2015 av Carl-Richard Nyborg-Christensen
 
 
Login for redigering