Hjelpeverje

Det er vedteke ei ny verjemålslov som gjeld frå 1.7.2013. Frå dette tidspunktet vart Fylkesmannen lokal verjemålsmynde, samstundes som dei kommunale overformynderia vart avvikla.

Du kan lese meir om verjemål på vergemal.no

Kontaktinformasjon heimesida Fylkesmannen Sogn og Fjordane:

Telefon: 57 64 30 00