Følgjekort for funksjonshemma

Klikk for stort bileteFølgjekort skal gje funksjonshemma med trong for hjelp same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet

Følgjeperson til den funksjonshemma slepp å betale avgift/billettar på enkelte arrangement/aktivitetar som den funksjonshemma deltek på. Kommunen lagar til eit følgjekort til den personen som treng følgje.

Kontakt

bilde av personen: Brita Maria Distad
Konsulent
  • Tlf: 57 72 61 53
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: