Følgjekort for funksjonshemma

FLGJE.jpg - Klikk for stort bilete Følgjekort skal gje funksjonshemma med trong for hjelp same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet

Følgjeperson til den funksjonshemma slepp å betale avgift/billettar på enkelte arrangement/aktivitetar som den funksjonshemma deltek på. Kommunen lagar til eit følgjekort til den personen som treng følgje.

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 09.02.2015 av Svanhild Røkenes

Kontakt

bilde av personen: Brita Maria Distad
Konsulent

 

 
 
Login for redigering