Flyktningtenesta

Flyktningar - Klikk for stort bilete Mikhail Evstafiev Vi skal ta i mot og hjelpe  flyktningar i etableringsfasen. Målet er at integreringsprosessen skal vere god for den enkelte.

 

Flyktningtenesta ligg under Tenesteeininga NAV

 

Dette kan vi hjelpe deg med :

  • Gi praktisk hjelp, råd og rettleiing.
  • Hjelp til å skaffe bustad
  • Samfunnsinformasjon til nye flyktningar
  • Vi samarbeidar med Norsksenteret i Førde kommune om norskopplæring,
  • Tolketeneste
  • Forebygge rasisme og diskriminering i lokalmiljøet

 

Introduksjonsprogram:

Flyktningtenesta rettleiar personar som er i introduksjonsprogram

Publisert av Svanhild Røkenes. Sist endra 09.02.2015 av Svanhild Røkenes

Kontakt

bilde av personen: Arne Høyland
Flyktningkonsulent/Rettleiar

 

bilde av personen: Maren Haugland
Sosialkonsulent

 

Teneste (1)
 
 
Login for redigering