Flyktningtenesta

Klikk for stort bilete Mikhail Evstafiev Vi skal ta i mot og hjelpe  flyktningar i etableringsfasen. Målet er at integreringsprosessen skal vere god for den enkelte.

 

Flyktningtenesta ligg under Tenesteeininga NAV

 

Dette kan vi hjelpe deg med :

  • Gi praktisk hjelp, råd og rettleiing.
  • Hjelp til å skaffe bustad
  • Samfunnsinformasjon til nye flyktningar
  • Vi samarbeidar med Norsksenteret i Førde kommune om norskopplæring,
  • Tolketeneste
  • Forebygge rasisme og diskriminering i lokalmiljøet

 

Introduksjonsprogram:

Flyktningtenesta rettleiar personar som er i introduksjonsprogram

Kontakt

bilde av personen: Maren Haugland
Sosialkonsulent
  • Mob: 99 20 26 55
  • E-post:  

 

bilde av personen: Arne Høyland
Flyktningkonsulent/Rettleiar
  • Mob: 91 65 81 95
  • E-post: