Dør til dør transport

Klikk for stort bileteTransporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod til funksjonshemma som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel.
 

Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til fritidsreiser.

Du må fylle ut eit søknadsskjema. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring.

Ta kontakt med Servicetorget på tlf. nr 57 72 61 00  om du treng hjelp til utfylling av skjema.

Søknadsskjema for dør til dør transport (PDF, 95 kB)