Psykisk helsearbeid blant barn og unge

Klikk for stort bilete Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Slit du psykisk eller  streva med andre  psykososiale problem?

Då  kan ein kontakte  psykiatrisk sjukepleier Sol Hege Evebø for å få hjelp og oppfølging. Tenesta er eit lågterskeltilbod og du kan difor ta direkte kontakt for å avtale time. Inga venteliste.

Psykiatrisk sjukepleiar har spesialkompetanse innan psykisk helse og pyskososialt arbeid for barn og unge, og arbeider for å sikre at barn, unge og familiar får hjelp og oppfølging. Psykiatrisk sjukepleiar arbeider også i skulehelsetenesta og stillinga er knytt til helsestasjonen.

Ring tlf 47486557  eller e-post: sol.hege.evebo@jolster.kommune.no