PPT

PPT er ei teneste som skal vere tilgjengeleg for barn, unge og vaksne med særlege opplæringsbehov i kommunen. Vanskane kan være knytta opp mot faglege og/eller sosiale vanskar.

 PPT gjer mellom anna:

 

  • Pedagogisk og psykologisk utgreiing
  • Individuell oppfølging av barn og unge
  • Rågjeving til foreldre
  • Samarbeid med barnehagar og skular
  • Rettleiing til tilsette i barnehage og skule
  • Hjelp til overgangar i opplæringsløpet
  • Hjelp til lærlingar i bedrift

Kontoret yter òg tenester til Fylkeskommunen, Jølster, Gaular , Naustdal og Bremanger kommune.

PPT held til i Førde rådhus, Hafstadvegen 42, 3. etasje.

Telefon: 57 82 93 00.