Kulturskule

Klikk for stort bilete

Kommunesamanslåinga er godt i gong og først ute er skulane og kulturskulen.

Frå hausten 2019 vert administrasjonen til kulturskulane i Jølster, Førde, Naustdal og Gaular slått saman.

Ynskjer du å melde dine born inn til kulturskulen så gjer du det digitalt frå no av.

Ved å klikke på denne linken kjem du direkte til påmeldinga.

 

Tilbod Jølster:

Vassenden:                                                         Skei:

Song                                                                      Kyrkjeorgel

Dans                                                                      Piano

Gitar                                                                      Gitar

El-bass                                                                  Svidalen:

Fele/folkemusikk                                               Skapande skriving

Visuelle kunstfag                                               Eikås:

Piano                                                                    Leikarring

Har barnet ditt gått på kulturskule frå før?

Då er viktig at de skriv i kommentarfeltet til kvart fag.

Her treng vi info om:

- når har eleven time? (vekedag og klokkeslett, våren 2019)

- kor har eleven time? (f. eks. Vassenden skule, våren 2019)

- når byrja eleven i dette faget i Jølster kulturskule? (f. eks. august 2018)

Har du fleire barn som skal registrerast?

For å sleppe å legge inn heile kontaktinformasjonen din dobbelt eller tre gonger gjer du følgjande:

- Meld på ditt første barn ved å klikke på linken.

- Så går du til www.speedadmin.dk , finn Førde kultuskule og logger deg på med din ID-port.

- Klikk så på "Elev" i øverste venstre hjørne. Der finn du knappen "påmeld nytt barn".

Kulturskulen sine vilkår, profil og heimesider er under redigering.

Til slutt vil vi gjerne ynskje deg velkomen til Sunnfjord kommune sin kulturskule!

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

For Anja Gulbrandsen, rektor i Jølster kulturskule

Og Trude Skarvatun, rektor i Førde kulturskule/ framtidige kulturskulen i Sunnfjord kommune

 

Frå 1.8.2019 gjelder disse prisane:

Skulepengar per halvår:

Instrumentalundervisning                1.700,-

Song                                                  1.700,-

Visuelle kunstfag                            1.700,-

Skapande skriving                          1.700,-

Musikkterapi                                   1.700,-

Instrumentkarusell                          1.400,-

Barnegrupper                                   1.400,-

Dans                                                  1.400,-

Kor                                                     1.400,-

Grupper særleg tilrettelagt              1.400,-

Orkester/ band   interne elevar         700,-

                             eksterne elevar    1.150,-

                

Instrumentleige                                    500,-

Material visuelle kunstfag                    300,-

 

Utvida enkelundervisning 30 min       2.550,-

Utvida enkelundervisning 40 m          3.400,-

Utvida enkelundervisning 60 min       5.100,-

 

Søskenmoderasjon 25% frå og med born 2.

 

Vilkåra finn du på websida til Førde kulturskule

Kontakt

bilde av personen: Anja Gulbrandsen
Kulturskulerektor
  • Tlf: 57 72 61 28
  • Mob: 99 20 26 71
  • E-post: