Helsestasjon

På helsestasjonen treff du: 

Helsesøster/ Fagleiar:
Kristin Kandal Ramslien, mob: 47276663 
Helsesøster:
Siv Anita Drageset, mob: 99202688
Jordmor:
Turid Langvatn, mob: 90078558
Psykiatrisk sjukepleiar:
 
Sjukepleiar ved Jølster Asylmottak:
Turid Gjøvik, mob: 40446027
 

Helsestasjonen i Jølster kommune. - Klikk for stort bilete

Kvar finn du oss?

Vassenden helsestasjon ligg i kjellaretasjen på Vassenden omsorgssenter i enden av bygget mot Jølstravatnet. (Under ombygginga av Vassenden omssorgsenter er helsestasjonen på Vassenden midlertidig passert på heimyrkesskulen)
 
Skei helsestasjon ligg i kjellaretasjen i kommunehuset på Skei med inngang ved NAV.
 

Trefftid:

Måndag til fredag kl 08.00 til 15.30
 
På helsestasjonen har vi fokus på førebyggjande og helsefremjande arbeid. Vi tilbyr oppfølgjing av spe- og småbarn på tilrådde alderssteg i samsvar med helsestasjonsprogrammet .
  • Heimebesøk til nyfødde
  • Konsultasjon på helsestasjonen når barnet ditt er 6 veker, 3 mnd, 4 mnd, 5 mnd, 6 mnd, 7/8 mnd, 10 mnd, 12 mnd, 15 mnd, 18 mnd, 2 år, 4 år, 5/6 år
  • Helsestasjonslege er tilgjengeleg ein dag i veka
  • Barnet ditt har rett til å få vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet i Noreg .
  • Skulehelseteneste
 
Helsestasjonen syter for at du får time.
 

Jordmor:

Gravide kan ta kontakt med kommunejordmor Turid Langvatn, mob: 90078558 for timeavtale. Jordmor gjev svangerskapsomsorg i samråd med kommunelegane og Kvinneklinikken, Helse Førde.
 

Psykiatrisk sjukepleiar:

Gjennom individuelle støttesamtaler eller familiesamtaler ynskjer ein å sikre at barn/unge /familiar som strevar får den hjelp og oppfølgjing dei har behov for. Dette er eit førebyggjande lågterskeltilbod til den som ynskjer rask hjelp før vanskane vert for store. Psykiatrisk  sjukepleier jobbar i skulehelsetenesta, men er også tilgjengeleg på kontoret på helsestasjonen på Skei.
 
Ta kontakt med Kristin Kandal Ramslien, mob: 47276663  for avtale.
 
Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 19.09.2017 09:05 av Nyborg-Christensen, Carl-Richard

Kontakt

bilde av personen: Kristin Ramslien
Fagleiar

 

 
 
Login for redigering