Skuleskyss

Klikk for stort bileteEtter opplæringslova har du som elev rett på gratis skuleskyss dersom avstanden mellom heim og skule, kortaste, «farande» veg er meir enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2.-10. klasse).
 
For elevar på vidaregåande skule er grensa 6 km. Funksjonshemma elevar som har behov for skyss får dette uavhengig av avstanden. Dette må dokumenterast med legeerklæring. 


 

Midlertidig skuleskyss

Det vert sett opp midlertidig skyss dersom ein elev har ein skade eller sjukdom som gjer det nødvendig med transport i ein periode for å kome til og frå skulen. Behovet for skyss skal dokumenterast med legeerklæring. 

Farleg skuleveg

Barna dine har ifølgje Opplæringslova §13-4 rett til skyss som grunnskuleelev på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skuleveg når avstanden heim-skule er under 2/4 km. 

Delt bustad 

Elevar som bur tilnærma likt hjå begge foreldra har rett på skuleskyss frå begge adressene dersom avstanden heim-skule er over 2, 4 eller 6 km. For å få skyss ved delt bustad må foreldra inngå avtale om dette.

Du kan finne meir informasjon om skuleskyss på Sogn og Fjordane fylkeskommune sine heimesider.

Kontakt

bilde av personen: Lise  Toverud
Kommunalsjef
  • Tlf: 57 72 61 02
  • Mob: 95 11 51 61
  • E-post: