SFO

Vassenden skule - Klikk for stort bilete Skulefritidsordning (SFO) er et tilbod for barn frå 1. - 4. klasse, og for barn med spesielle behov frå 1. - 7. klasse. 

Du kan få tilbod om SFO både ved Skei skule og Vassenden skule

 

Søk om plass på SFO

 

Søknadsfrist er 01.april 2017 (Du treng ikkje logge inn)

Ved SFO skal ditt barn få eit variert fritidstilbod. Barnet ditt vil få vere med på frivillige og styrte aktivitetar inne og ute. Barnet vil få både omsorg og tilsyn.

Målet for arbeidet i SFO er forankra i statlege dokument, og vedtektene for SFO i Jølster kommune (PDF, 778 kB). SFO er ein del av skulen si samla verksemd. Vi jobbar for heilskap og samanheng mellom skule og fritidsdel. 

Tilbod Innhald prisar
Betalingssatsar SFO frå 15.01.2018
A - tilbod 1. og 2. klasse Før og etter skuletid +feriar i skuleåret 2850,-
A - tilbod 3. og 4. klasse Før og etter skuletid +feriar i skuleåret 2710,-
B - tilbod 20 - 26 timar per veke 2250,-
C - tilbod 15 - 20 timar per veke 2190,-
D - tilbod 10 - 15 timar per veke 1790,-
E - tilbod 0 - 10 timar per veke 1290,-
Sommartilbod Tilbod 4 veker 3410,-
Sommartibod Ei heil veke 1090,-
Kjøp av enkeltdagar   300,-

Gebyr

Gebyr for å hent forseint per gong 100,-
Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 15.01.2018 15:26

Kontakt

bilde av personen: Randi G. Fagerheim
SFO leiar - Vassenden
  • Tlf: 57 72 65 57
  • Mob: 94 79 30 64
  • E-post: