SFO

Klikk for stort bileteSkulefritidsordning (SFO) er et tilbod for barn frå 1. - 4. klasse, og for barn med spesielle behov frå 1. - 7. klasse. 

Du kan få tilbod om SFO både ved Skei skule og Vassenden skule

Søknadsfrist  1. mai

Søk/svar på SFO plass (bruk knapp)

 

SFO Skjema 2018 og 2019

 

Søknadsfrist er 1.mai

Ved SFO skal ditt barn få eit variert fritidstilbod. Barnet ditt vil få vere med på frivillige og styrte aktivitetar inne og ute. Barnet vil få både omsorg og tilsyn.

Målet for arbeidet i SFO er forankra i statlege dokument, og vedtektene for SFO i Jølster kommune (PDF, 778 kB). SFO er ein del av skulen si samla verksemd. Vi jobbar for heilskap og samanheng mellom skule og fritidsdel. 

Tilbod Innhald prisar
Betalingssatsar SFO skuleåret 2019/2020
A - tilbod Heil plass minus sommar 2910,-
B - tilbod Heil plass utan skuleferiar 2600,-
C - tilbod 16 - 20 timar per veke 2240,-
D - tilbod 11 - 15 timar per veke 1830,-
E - tilbod 6- 10 timar per veke 1320,-
F- tilbod 0-5 timar per veke 720,-
Sommartilbod Tilbod 4 veker 3480,-
Ferietilbod ( haust, vinter og sommar) Ei heil veke 1110,-
Kjøp av enkeltdagar   320,-

Gebyr

Gebyr for å hent forseint pr gong 110,-

Kontakt

bilde av personen: Randi G. Fagerheim
SFO leiar - Vassenden
  • Tlf: 57 72 65 57
  • Mob: 94 79 30 64
  • E-post: