Vassenden barnehage

Klikk for stort bilete

«Glade og trygge saman» Det er vårt motto. 

Vassenden Barnehage er ein 3 avdelings foreldreeigd barnehage. Vi held til i nedre del av Hejllbrekkefeltet, på Vassenden. Avdelingane er inndelt etter alder, med eigen småbarnsavdeling.

 

Vi er ein naturbarnehage med fokus på god helse og sunt kosthald.

Kvaliteten på samspelet mellom barnet og omsorgsgjevaren, spelar ei avgjerande rolle for utviklinga til barnet. Derfor har vi fokus på god bemanning, nære, trygge og kompetente vaksne.

På den nye naturleikeplassen vår kan vi aktivt bidra til at borna får gode opplevingar i naturen, og saman kan vi undre oss over naturens mangfald.

Dette gjev rom for «leik og læring hand i hand, i samspel med naturen»

På desse nettsidene kan du finne litt meir om oss

Nettside: http://vassenden.barnehage.no/

Facebook: https://www.facebook.com/vassendenbarnehage/

VELKOMNE TIL OSS

Vassenden Barnehage sa       Styrar: Grete Iren Hansen

Hjellbrekkevegen 36

6847 Vassenden

TLF: 57 72 73 22               e-post: vassbarn@gmail.com