Ålhus barnehage

Ålhus barnehage er ein 1-avdelings barnehage med opptil 24 plassar.

Barnehagen er i nye lokaler og med flott uteområde.
Ta kontakt med styrar for eventuelle spørsmål.

Epost: aalhusbhg@gmail.com

Telefon: 910 07 551

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 25.03.2015