Private barnehager i Jølster

Kontakt dei private barnehagane: 

Kontaktinformasjon til dei kommunale barnehagane finn du på nettsidene for Skei barnehage og Langhauge barnehage.  

 

Stardalen barnehage

Nettside: barnehagen.stardalen.no
epost: styrar.barnehagen@stardalen.no
Tlf: 577 28 994, 917 71 945 og 977 16 651

 


 

Årdal barnehage

Tlf: 406 15 902

 


 

Ålhus barnehage

Tlf: 910 07 551
e-post: aalhusbhg@gmail.com

 


 

Vassenden barnehage

Nettside: http://vassenden.barnehage.no/
e-post: vassbarn@gmail.com
Tlf: 577 27 322