Skatteattest

Skatte- og mva-attesten kan bestillast gjennom Altinn. Attesten blir laga same dag og sendt elektronisk i PDF-format til din meldingsboks i Altinn.

 

Bestill skatteattest

 

Dersom du ikkje ynskjer å bestille skatteattest via Altinn, kan du få den ved å henvende deg til skatteoppkrevjaren på e-post: skatt@jolster.kommune.no

 

Både innbyggarar og verksemder

Normalt vil mottakar være den som attesten gjeld (person eller selskap). For enkelte attestar kan mottakar være ein annan enn den attesten gjeld, eksempelvis når eit meklarfirma bestiller likningsverdi eigedom på vegne av eigar. Du kan bestille attestar for deg sjølv, ditt personlege firma og for selskape der du har rettigheter til dette.

 

Skatteetaten.no