Reiseliv

Klikk for stort bilete Informasjon om reisesliv i Jølster og resten av Sunnfjord finn du på sunnfjord.no

Forstudie - Jølster som heilårleg reisemål (PDF, 2 MB)

Forstudie for Jølster som reisemål vart i 2010 gjennomført på oppdrag av næringslivet i Jølster i samarbeid med Jølster kommune og Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane.

Vinterdestinasjonsutvikling i Sunnfjord (PDF, 7 MB)

Forstudiet Utvikling av vinterturisme i Sunnfjord er ein del av det overordna prosjektet Reisemålsutvikling Jølster. Forstudiet er gjennomført etter initiativ frå næringa i Jølster, i samarbeid med Jølster Kommune og Innovasjon Norge Sogn og Fjordane. Bakgrunnen var næringa sitt ynskje om auka satsing på vinteropplevingar, som samanfalt med Jølster kommune si auka satsing på reiseliv.

Forstudiet er gjennomført hausten 2009.