Næringsfondet

Går du med planar om å starte næringsverksemd i Jølster eller ynskjer du å vidareutvikle den verksemda du allereie har? I tilfelle kan du kontakte Sunnfjord Utvikling som kan hjelpe deg vidare. 

Næringsfondet
Sunnfjord Utvikling er nærings- og reiselivsapparatet til kommunane Førde, Naustdal, Gaular og Jølster. Føremålet til selskapet er å arbeide aktivt opp mot kommunane og næringslivet for å fremje vekst innan næringsutvikling og reiseliv i regionen.Det er styret i Sunnfjord Utvikling (SU) som handsamar søknader om støtte til næringsutvikling i Jølster. Dei har kontor i Hafstadvegen 42, (Rådhuset) i Førde.

Korleis søkje :
Søknad om støtte skal sendast Sunnfjord Utvikling før prosjektet vert sett i gang. Søknaden må vere innanfor bestemte kapitalgrenser (sjå retningsliner nedanfor) Om den går ut over desse rammene blir den sendt vidare til Innovasjon Norge med ei evt. tilråding frå SU og/eller kommunen.


Kontaktinformasjon:
Telefonnummer: 57 72 19 51

E-post: post@sunnfjord.no

Heimeside: www.sunnfjordutvikling.no/
Link til retningsliner og søknadsskjema

Når det gjeld landbruk og tilleggsnæring til landbruk er det landbrukssjef Joar Helgheim som er kontaktperson. Han veit også kven du bør kontakte for å få råd og hjelp av andre, som til dømes Innovasjon Norge.


Ta kontakt!
Har du ein idé som du ynskjer å diskutere så ikkje nøl med å ta kontakt, anten med Sunnfjord Utvikling i Førde eller med oss på kommunehuset på Skei.


 

Kontakt

$(TITTEL)
  • Tlf: 57612778
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: