Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar)

Smil objekt - Klikk for stort bilete

 

Formålet er å i vareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Publisert av Siv Carlsen Kjøsnes. Sist endra 02.11.2017 av Carl-Richard Nyborg-Christensen

Kontakt

bilde av personen: Anne  Fetveit
Konsulent jordbruk

 

 
 
Login for redigering