Produksjonstilskot i landbruket

Sauer - Klikk for stort bilete

Føretak som er registrert i Enhetsregisteret og driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire landbrukseigedomar kan søkje om produksjonstilskot i jordbruket. I produksjonstilskotet inngår fleire tilskotsordningar, til dømes tilskot til jordbruksareal og husdyrhald etter satsar fastsett i jordbruksavtalen. Formålet med produksjonstilskotet er å bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk innanfor dei målsetjingar Stortinget har skissert.

Publisert av Siv Carlsen Kjøsnes. Sist endra 06.01.2016 av Solfrid Trå

Kontakt

bilde av personen: Anne  Fetveit
Konsulent jordbruk

 

 
 
Login for redigering