Landbruksvegar: Traktorvegar og skogsbilvegar

Skogsmaskin parkert - Klikk for stort bilete

Nybygging og ombygging av landbruksvegar (inkludert skogsbilvegar) krev løyve frå kommunen.

Ta kontakt med kommunen når du planlegg å byggje landbruksveg.

 

 

Statens vegvesen kan gje løyve til avkøyrsle frå fylkesveg og riksveg og kommunen gjev avkøyrsleløyve frå kommunal veg.

Fylkesmannen si landbruksavdeling kan gje stats- og fylkestilskot.

Meir informasjon, skjema, regelverk finn du på landbruksdirektoratet sine nettsider

Søknad om bygging av landbruksveg:

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 08.01.2016

Kontakt

bilde av personen: Solfrid Trå
Naturforvaltar
  • Tlf: 57 72 61 24
  • Mob: 976 23 098
  • E-post: