Avløysarordninga i jordbruket

Sauer - Klikk for stort bilete Tilskot til avløysing kan gjevast føretak med husdyrhald. Grunnlaget for fastsetjing av tilskotet er dyretalet på driftseininga den 1. januar. Tilskot til avløysing ved ferie og fritid legg til rette for at husdyrbrukarar skal kunne ta ferie, få ordna fritid og hjelp til avlastning i onnetider. Avløysing ved sjukdom bidreg til å finansiere leige av avløysar når den som har næringsinntekt frå foretaket er sjuk, ved svangerskap m.v.

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 19.01.2015 av Siv Carlsen Kjøsnes

Søknad:

  • Bruk søknadsskjema fastsett av Statens landbruksforvaltning, du finn dette på heimesida til Statens landbruksforvaltning: www.slf.dep.no

Avløysing ved ferie og fritid

Avløysing ved sjukdom

 

Ein må skaffe avløysar sjølv, eventuelt gjennom Jølster Landbruksteneste tlf: 57726777

Kontakt

bilde av personen: Anne  Fetveit
Konsulent jordbruk

 

 
 
Login for redigering