Avløysarordninga i jordbruket

Klikk for stort bileteTilskot til avløysing kan gjevast føretak med husdyrhald. Tilskot til avløysing ved ferie og fritid legg til rette for at husdyrbrukarar skal kunne ta ferie, få ordna fritid og hjelp til avlastning i onnetider. Avløysing ved sjukdom bidreg til å finansiere leige av avløysar når den som har næringsinntekt frå foretaket er sjuk, ved svangerskap m.v.

 

Avløysing ved ferie og fritid

Avløysing ved sjukdom

 

Ein må skaffe avløysar sjølv, eventuelt gjennom Jølster Landbruksteneste tlf: 57726777

Kontakt

bilde av personen: Anne  Fetveit
Konsulent jordbruk
  • Tlf: 57726122
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: