Avløysarordninga i jordbruket

Sauer - Klikk for stort bilete Tilskot til avløysing kan gjevast føretak med husdyrhald. Tilskot til avløysing ved ferie og fritid legg til rette for at husdyrbrukarar skal kunne ta ferie, få ordna fritid og hjelp til avlastning i onnetider. Avløysing ved sjukdom bidreg til å finansiere leige av avløysar når den som har næringsinntekt frå foretaket er sjuk, ved svangerskap m.v.

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 16.02.2018

 

Avløysing ved ferie og fritid

Avløysing ved sjukdom

 

Ein må skaffe avløysar sjølv, eventuelt gjennom Jølster Landbruksteneste tlf: 57726777

Kontakt

bilde av personen: Anne  Fetveit
Konsulent jordbruk
  • Tlf: 57726122
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: