Kraftfondet

Lundeskaret - Klikk for stort bilete Jan Nik. Hansen

Konsesjonsavgifta som Jølster får frå Kjøsnesfjorden kraftverk og andre verk i kommunen går inn i eit kraftfond. Desse midlane skal nyttast til næringsutvikling, men fortrinnsvis til tiltak som fell utanfor regelverket for tilskot frå kommunalt næringsfond eller verkemidlar som Innovasjon Norge forvaltar.
Midlane skal nyttast til å fremje nyetablering og vidareutvikling av eksisterande verksemd i Jølster kommune, dei kan også nyttast til kommunal tilrettelegging og fellestiltak med nabokommunar.

Ta kontakt med næringskonsulent Laila Bergheim Ommedal om du har planar som kan komme inn under ordninga med støtte frå kraftfondet.

Næringsplana for Jølster skal vere retningsgjevande for bruk til bedriftsretta tiltak, kommuneplana skal vere retningsgjevande for bruken av midlar til kommunale næringsretta grunnlagsinvesteringar.

Vedtektene for kraftfondet finn du her: (DOCX, 19 kB)


Det er formannskapet som er fondsstyre og søknad om støtte skal sendast:


Jølster kommune
Kommunehuset,
6843 Skei

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 20.02.2015

Kontakt

bilde av personen: Laila Bergheim Ommedal
Næringskonsulent
  • Tlf: 57726129
  • Mob: 99202653
  • E-post: