Kulturskule

I Jølster kulturskule kan du få tilbod om å lære biletkunst, drama/teater, dans og ulike instrument. Alle kunstneriske uttrykksformer er likeverdige, og vi har som mål å gje tilbod til alle interesserte - tilpassa den einskilde sine føresetnader og ønskjer.

Påmeldingsskjema kulturskulen 2017/2018 (PDF, 926 kB)

Her finn du meir informasjon om kulturskulen (pdf, 626Kb)

Tilbod satsar
Betalingssatsar Jølster kulturskule frå 15.1.2019
Instrumentalundervisning 3400,-
Gruppespel 2800,-
Måleri, keramikk 2800,-
Drama/teater 2800,-
Dans 2800,-
Skapande skriving 2800,-
Instrumentalundervisning for vaksne 5000,-
Leikarring v/ Eikås ungdomslag  
Avgift for utstyr til biletkunst 330,-

Søskenmoderasjon: Det er 10 % søskenmoderasjon for barn nr 2, 3 osv.

Undervisninga følgjer skuleruta; det vil seie at kulturskulen har undervisning/fri når grunnskulen har undervisning/fri, og vi nyttar måndag, tysdag, onsdag og torsdag på ettermiddagstid til dette. Det er praktisk og lurt  at foreldra organiserer køyring og henting i samarbeid med kvarandre.

Undervisningstida tek utgangspunkt i eit delingstal på  3, slik at f.eks. 3 elevar i løpet av 60 minutt får 20 minutt undervisning kvar, men det er avhengig av organiseringa av kvart einskild tilbod korleis dette blir lagt opp. Vi nyttar og ordningar med 2 elevar pr. 30 min. / 4 elevar pr 60 min. Nokre tilbod krev enno større grupper.

Det er vanleg at elevane nyttar eigne instrument. Kulturskulen har nokre få instrument til utlån. Det vil nok gå enno nokre år før vi kan skryte av ein sømeleg instrumentpark, men vi har eit godt samarbeid med skulane, korpsa og andre lag som hjelp oss i einskilde høve. Når det gjeld fele, klarinett, keyboard og gitar er dette mogleg å få leige. Elles kan kulturskulen gje råd ved kjøp av instrument.

 

Link til Junioravisa

 

Hallstein Dvergsdal

Kontakt

bilde av personen: Anja Gulbrandsen
Kulturskulerektor
  • Tlf: 57 72 61 28
  • Mob: 99 20 26 71
  • E-post: