Frivilligsentral

Klikk for stort bilete

Jølster frivilligsentral skal vere ein koordinator for frivillig arbeid i Jølster.

Har du lyst til å bidra som frivillig, har ein god idè du treng hjelp til å realisere, eller treng hjelp til søknadar er det berre å ta kontakt

 

Jølster frivilligsenteral har eige nettside.

Oversikt over aktivitetar

Målsetnaden til Frivilligsentralen er å arbeide for å auke den frivillige innsatsen, ved å:

  • skape sosiale møteplassar for alle aldersgrupper 
  • motivere og rekruttere frivillige
  • ta initiativ til, organisere og samordne frivillig aktivitet i tråd med lokale føresetnadar og behov
  • vere ein bidragsytar for nye frivillige organisasjonar eller dugnadsprosjekt
  • vere ein ressurs for etablerte frivillige organisasjonar
  • skape og utvikle samarbeid mellom frivillige, det offentlege og det lokale næringslivet
  • drive kompetanseheving om frivillig aktivitet

Korleis ta kontakt

Frivilligsentralen har kontor på kommunehuset på Skei. Du finn i dei tidlegare lokala til kommunekassen, bruk inngangen rett fram over gardsplassen når du kjem opp bakken. Kontoret er ope mellom 09:00 og 14:00 måndag, onsdag og fredag. Rakel Apneseth er dagleg leiar og kan kontaktast på telefon 45242444 eller på e-post: post@jolster.frivilligsentral.no .