Folkehelse

Brosjyre 2018 FERDIG_Side_01.jpg (PDF, 2 MB)

  Folkehelseoversiktsdokument for Jølster kommune (PDF, 792 kB)

Søke om tilskot?

 

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator skal bidra til at det i kommunale dokument og planverk vert teke folkehelseomsyn med dei ulike aspekt dette inneber. Folkehelseoversiktsdokumentet er folkehelsekoordinator si oppgåve å halde oppdatert.

Andre oppgåver

  • Å styrkje helsefremjande og førebyggande tiltak i kommunen og bidra til å gjere desse kjende
  • Vere ei støtte for frivillige, lag og organisasjonar i samarbeid med Jølster frivilligsentral, og vere eit bindeledd mellom kommunen og desse.

 

Lover og forskrifter

 

Finn folkehelseprofil for kommune eller fylke

Sist endra 26.01.2018

Kontakt

bilde av personen: Jofrid Aardalsbakke Djupvik
Folkehelsekoordinator
  • Tlf: 57726174
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: