Midlar til rusførebyggjande tiltak blant barn og unge

Klikk for stort bilete

Det er løyvd midlar til rusførebyggjande  arbeid/rusfrie tiltak blant barn og unge. Frivillige lag og organisasjonar som driv barne- og ungdomsarbeid kan søkje på midlane.

Søknad sendast til Jølster kommune v/ tenestekontoret, 6843 Skei i Jølster.

Merk: Folkehelse

Spørsmål kan rettast til NAV Jølster ved leiar Pål Martin Eide

Søknadsfrist :  31.oktober