Psykisk helsevern

Bjørgja - Klikk for stort bilete Tenesta gir hjelp til heimebuande med psykiske problem eller lidingar og / eller rusproblem. Det vert gjeve tilbod om samtalar. råd og rettleiing, både til den sjuke og til pårørande. Tenesta gjev hjelp til medisinhandtering ved behov. Tenesta samarbeider også med andre aktuelle innan hjelpeapparatet. Det kan dreie seg om fastlege, NAV, heimesjukepleie, ruskonsulentar og andre som er aktuelle for å effektivisere rehabiliteringsarbeidet. Det vert gjeve tilbod om individuell plan.

 

Søknadsskjema (pdf 42,5 kB) (DOC, 43 kB)

 

Tenesta har også eit dagsenter, Bakkane senter, som har fokus på sosialt samvær, kulturelle opplevingar og fysisk aktivitet. Dette er åpent 4 dagar i veka.

 

Bustadsosialt arbeid er eit tilbod i dag ved hjelp av prosjektmidlar frå Fylkesmannen. Denne tenesta gjev hjelp til å meistre dagliglivet som til dømes å åpne post, halde avtaler og daglege gjeremål i heimen. Tenesta kan søkjast på på lik linje med psykiatrisk sjukepleie og kommunalt rusarbeid. Kartlegging av behov er avgjerande for om tenesta vert innvilga.

Publisert av Siv Carlsen Kjøsnes. Sist endra 02.02.2015 av Siv Carlsen Kjøsnes
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 
Login for redigering