Omsorgsbustad

Omsorgsbustadar Vassenden - Klikk for stort bilete Omsorgsbustad er ein bustad tilrettelagt for personar med funksjonshemmingar og for personar som treng heildøgns omsorg. Du kan sende søknad ved å bruke skjemaet søknadsskjema omsorgsbustad. 

 

Søknadskjema omsorgsbustad (pdf 44,5 kB) (DOC, 45 kB)

  • Bustaden er tilpassa funksjonshemma og tilrettelagt til at bebuar skal kunne motta heildøgnsomsorg
  • Bustaden er bebuaren sin eigen heim, og heimetenester må søkjast og tildelast etter same vilkår som for andre heimebuande 
Publisert av Siv Carlsen Kjøsnes. Sist endra 19.06.2017 av Carl-Richard Nyborg-Christensen

Kontakt

Tenesteleiar

 

 
 
Login for redigering