Omsorgsbustad

Omsorgsbustadar Vassenden - Klikk for stort bilete Omsorgsbustad er ein bustad tilrettelagt for personar med funksjonshemmingar og for personar som treng heildøgns omsorg. Du kan sende søknad ved å bruke skjemaet søknadsskjema omsorgsbustad. 

 

Søknadskjema omsorgsbustad (pdf 44,5 kB) (PDF, 101 kB)

  • Bustaden er tilpassa funksjonshemma og tilrettelagt til at bebuar skal kunne motta heildøgnsomsorg
  • Bustaden er bebuaren sin eigen heim, og heimetenester må søkjast og tildelast etter same vilkår som for andre heimebuande 
Sist endra 19.06.2017

Kontakt

Tenesteleiar
  • Tlf: 57726472
  • Mob: 47653520
  • E-post: