Omsorgsbustad

Omsorgsbustadar Vassenden - Klikk for stort bilete Omsorgsbustad er ein bustad tilrettelagt for personar med funksjonshemmingar og for personar som treng heildøgns omsorg. Du kan sende søknad ved å bruke skjemaet søknadsskjema omsorgsbustad. 

 

Søknadskjema omsorgsbustad (pdf 44,5 kB) (PDF, 101 kB)

  • Bustaden er tilpassa funksjonshemma og tilrettelagt til at bebuar skal kunne motta heildøgnsomsorg
  • Bustaden er bebuaren sin eigen heim, og heimetenester må søkjast og tildelast etter same vilkår som for andre heimebuande 

Kommunestyret har den 11.12.18 vedteke nye prisar på hele og omsorgstenestene for 2019:

Kontakt

Tenesteleiar
  • Tlf: 57726472
  • Mob: 47653520
  • E-post: