Matombringing

Matombringing av middag er eit tilbod til personar som ikkje greier å lage varm mat sjølv. Måltida vert tilberedt på kjøkkeneiniga ved Skei Omsorgssenter og deretter frakta ut til mottakarane.

Pris pr. middag er kr.111,- (frå 2019)

 

Kontakt

bilde av personen: Wenche Farsund
Tenesteleiar
  • Tlf: 57 72 61 62
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: