Korttidsopphald i institusjon

Skei omsorgssenter - Klikk for stort bilete

 

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheim.

 

Ulike tilbod

 Det er tre typar korttidsopphold:

  • Korttidsopphald  
  • Rehabiliteringsopphald
  • Dagopphald 

Betaling

  • Korttidsopphold i institusjon kostar kr150,- per døgn.
  • Dagopphald kostar kr 80,-

Bruk søknadsskjema søknad om kortidsopphold for å søkje om korttidsopphold. 

Søknad om korttidsopphold (pdf 44,5 kB) (DOC, 45 kB)

Målgruppe

  • Personar som har behov for rehabilitering, habilitering og utredning

Vilkår

  • Søkjar må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med meir.
  • Før korttidsplass vert innvilga, vert det vurdert om hjelpa kan bli gitt i heimen av til dømes heimesjukepleie.
Publisert av Siv Carlsen Kjøsnes. Sist endra 01.02.2017 av Siv Carlsen Kjøsnes

Kontakt

bilde av personen: Wenche Farsund
Tenesteleiar

 

 
 
Login for redigering