Korttidsopphald i institusjon

Klikk for stort bilete

 

Korttidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald på sjukeheim.

 

Ulike tilbod

 Det er tre typar korttidsopphold:

 • Korttidsopphald  
 • Rehabiliteringsopphald
 • Dagopphald 

Betaling

 • Korttidsopphold i institusjon kostar kr150,- per døgn.
 • Dagopphald kostar kr 80,-

Bruk søknadsskjema søknad om kortidsopphold for å søkje om korttidsopphold. 

Målgruppe

 • Personar som har behov for rehabilitering, habilitering og utredning

Vilkår

 • Søkjar må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med meir.
 • Før korttidsplass vert innvilga, vert det vurdert om hjelpa kan bli gitt i heimen av til dømes heimesjukepleie.

Kontakt

bilde av personen: Wenche Farsund
Tenesteleiar
 • Tlf: 57 72 61 62
 • Mob: $(MOBIL)
 • E-post: