Skulehelsetenesta i Jølster

Vassenden skule

Tysdag kl 09:00-14:00 Psykiatrisk sjukepleiar  
Onsdag kl 09:00-12:00 Kristin Kandal Ramslien, helsesjukepleiar Tlf: 47 27 66 63

 

Skei skule

Måndag kl 13:00-15:00 Helsesjukepleiar Tlf: 99 29 26 88 
Måndag kl 13:00-15:00 Psykriatisk sjukepleiar
 

.

Merk: Helsesøster har kontortid måndag oddetalsveke og psykiatrisk sjukepleier partalsveke.

 

NB: Vi er også tilgjengelege utanom desse tidene. Vi formidlar kontakt med lege etter behov.

Helseteneste for ungdom i Jølster

Helseteneste for ungdom er eit supplement til skulehelsetenesta og rettar seg mot ungdom opp til 20 år. Vi tilbyr rådgjeving, undersøkingar og behandling som er tilpassa ungdomen sine behov og vert gjeve på deira premissar. Ved å tilby råd, rettleiing og moglegheit for gjentekne samtaler kan helseteneste for ungdom  medverke til å styrke den unge sin sjølvtillit, eigenomsorg, ansvar og sosiale ferdigheiter. 

Aktuelle tema

Tema kan vere seksualitet, samliv og prevensjon, inkludert seksuell legning, seksuelt overførbare sjukdomar, seksuelle overgrep og vald. Fysisk og psykisk helse; her under trivsel, fysisk aktivitet, kosthald, eteforstyrringar, førebygging av sjølvmord, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlesting. Rår elles til å ta ein titt på nettsidene www.klara-klok.no  og www.unghelse.no

 

Teieplikta står alltid sentralt. Du er alltid velkommen innom til oss!

Kontakt

bilde av personen: Kristin Ramslien
Fagleiar
  • Tlf: 57 72 61 73
  • Mob: 47 27 66 63
  • E-post: