Fysio- og ergoterapi

Fysioterapi - Klikk for stort bilete

Fysio- og ergoterapitenesta er ein del av den kommunale helsetenesta. Tenesta gir behandling og opptrening ved funksjonstap som følgje av skade eller sjukdom, og skal bidra i det helsefremjande og førebyggjande arbeidet i kommunen.

Tenesta har 3 fast tilsette fysioterapeutar, og ein ergoterapaut i 50% stilling. For å kome til hjå fysioterapeut treng du rekvisisjon frå lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Born og unge kan også tilvisast frå helsestasjon eller pedagogar i barnehage/skule. Gravide kan tilvisast frå jordmor.

Pasientar blir prioritert ut frå diagnose og sjukdomsprognose. 1. prioritetspasientar kjem raskt til. Nyopererte og born er blant prioriterte pasientgrupper.

Ergoterapauten er med i vurdering og oppfølging av pasientar på korttidsrehabilitering og kvardagsrehabilitering. Ergoterapauten er også kontaktperson for hjelpemiddel og er leiar i bustadtilretteleggingsgruppa i kommunen. 

Frå 1.1.2017 må alle pasientar betale eigenandel for å gå til fysioterapeut, uavhengig av diagnose. Born under 16 år og pasientar med registrert yrkesskade er fritatt for eigenandel. Eigenandelar til fysioterapi går under Eigenandeltak 2. Frå 1.1. 2017 er eigenandeltaket 1990 kr. Kjem du over dette vil du automatisk frå frikort frå Helfo.

Fysio- og ergoterapitenesta er lokalisert saman med helsestasjon, legetenesta og NAV i 1. etasje i kommunehuset på Skei.

 

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.

Telefonnr:

Øygunn Juklestad:          57726159   mob: 91658204

Ingrid Hjolman Reed:    57726158   mob: 99202684

Silje Eide, ergoterapeut  57726157   mob: 48860664

 

 

Fysio Sør:

I tillegg til den kommunale fysioterapitenesta driv Kristine Løvlie eit heilprivat firma, Fysio Sør, ved Jølster Treningssenter på Vassenden. Utgifter til heilprivat fysioterapi vert ikkje dekka gjennom frikortordninga, men du kan rekne med å komme raskt til for vurdering/oppfølging. 

Kristine får du kontakt med på mob 46 12 75 85

Kontakt

Fysioterapaut
  • Tlf: 57726159
  • Mob: 91658204
  • E-post: