Folkehelse

Brosjyre 2017-kronologisk ordna for Nettversjon første side   Folkehelseoversiktsdokument for Jølster kommune

Søke om tilskot?

 

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator skal bidra til at det i kommunale dokument og planverk vert teke folkehelseomsyn med dei ulike aspekt dette inneber. Folkehelseoversiktsdokumentet er folkehelsekoordinator si oppgåve å halde oppdatert.

Andre oppgåver

  • Å styrkje helsefremjande og førebyggande tiltak i kommunen og bidra til å gjere desse kjende
  • Vere ei støtte for frivillige, lag og organisasjonar i samarbeid med Jølster frivilligsentral, og vere eit bindeledd mellom kommunen og desse.

 

Lover og forskrifter

 

Finn folkehelseprofil for kommune eller fylke

Publisert av Siv Carlsen Kjøsnes. Sist endra 10.03.2017 av Carl-Richard Nyborg-Christensen

Kontakt

bilde av personen: Jofrid Aardalsbakke Djupvik
Folkehelsekoordinator

 

 
 
Login for redigering