Folkehelsekoordinator

Topp tur - Klikk for stort bilete

Folkehelsekoordinator skal bidra til at det i kommunale dokument og planverk vert teke folkehelseomsyn med dei ulike aspekt dette inneber. Folkehelseoversiktsdokumentet er folkehelsekoordinator si oppgåve å halde oppdatert.

Andre oppgåver

  • Å styrkje helsefremjande og førebyggande tiltak i kommunen og bidra til å gjere desse kjende
  • Vere ei støtte for frivillige, lag og organisasjonar i samarbeid med Jølster frivilligsentral, og vere eit bindeledd mellom kommunen og desse.

 

Søke om tilskot?

Søknad om spelemidlar

Kulturmidlar

Midlar til rusførebyggande tiltak

Ungdomsstipend

Kjøsnesfjordfond

Utsiktsrydding i kulturlandskapet

Turskiltprosjektet

 

 

 

Helsefremjande aktivitetar i Jølster 2017 (PDF, 943 kB)

Folkehelseoversiktsdokument for Jølster kommune 2016

Plan for folkehelsearbeid i Jølster kommune (PDF, 869 kB)

 

Folkehelselova, forskrift om oversikt over folkehelsa, og plan og bygningslova er førande for folkehelsearbeidet i kommunen.

 

 

Finn folkehelseprofil for kommune eller fylke

Publisert av Siv Carlsen Kjøsnes. Sist endra 10.02.2017 av Carl-Richard Nyborg-Christensen

Kontakt

bilde av personen: Jofrid Aardalsbakke Djupvik
Folkehelsekoordinator

 

 
 
Login for redigering