Dagtilbod

Klikk for stort bilete

Dagtilbod er eit tilbod til eldre heimebuande . Dette er eit tilbod i  ein periode på dagen med aktivitetar og sosialt samvær. Ønskjer du dagtilbod kan du nytte søknadsskjema søknad om dagtilbod for å søkje om dette.

Dagtilbod for personar med demens vert individuelt tilpassa. 

Målsetting for tilbodet:

 • Gje tilbod om aktivitetar
 • Bryte einsemd og etablere kontakt
 • Avlasting til pårørande
 • Lage eit miljø det tryggleik og glede står i fokus
 • Skape kontakt mellom heimebuande og brukarane på institusjonen
Eigenbetaling dagtilbod for heimebuande for 2019
  pris, kr  
Inn på tunet 216 prisen gjeld per dag
med transport

Aktivitetssenter, dagtibod til
eldre med demens

147 per dag
dagtilbod 147 per dag
transport til dagsenter 53  
Dagtenester i heimen "ein til ein" 22 per time

Kontakt

Tenesteleiar
 • Tlf: 57726472
 • Mob: 47653520
 • E-post:  

 

Tenesteleiar
 • Tlf: 57726164
 • Mob: 901 89 460
 • E-post: