Dagtilbod

Skei omsorgssenter - Klikk for stort bilete

Dagtilbod er eit tilbod til eldre heimebuande . Dette er eit tilbod i  ein periode på dagen med aktivitetar og sosialt samvær. Ønskjer du dagtilbod kan du nytte søknadsskjema søknad om dagtilbod for å søkje om dette.

Dagtilbod for personar med demens vert individuelt tilpassa. 

Søknad om dagtilbod (pdf 44,5 kB) (PDF, 101 kB)

Målsetting for tilbodet:

  • Gje tilbod om aktivitetar
  • Bryte einsemd og etablere kontakt
  • Avlasting til pårørande
  • Lage eit miljø det tryggleik og glede står i fokus
  • Skape kontakt mellom heimebuande og brukarane på institusjonen
Sist endra 19.06.2017

Kontakt

Tenesteleiar
  • Tlf: 57726472
  • Mob: 47653520
  • E-post: