Septiktank

Slamtømming

Det er Miljøservice AS i Stryn som utfører tømming av septiktankar i Jølster kommune. Dersom du treng ekstratømming utanom oppsett tidsplan kan du ta direkte kontakt med:

 

Miljøservice AS

Sjekk kor tid tanken skal tømmast 

Dersom du har ein septiktank (slamavskiljar) kan du sjølv sjekke kor tid den skal tømmast, eller kor tid den vart tømt sist. 

Pris og betaling

 

Slamtømmegebyr

Avgiftstype

Pris per

2017

Slamtømming < 4,5 m3

stk

708

Slamtømming < 4,5 m3 (hytte)

stk

389

Slamtømming > 4,5 m3

m3

249

Slamtømming > 4,5 m3 (hytte)

m3

489

Tette oppsamlingstankar

stk

1347

 

Det faste gebyret for slamtømming kjem på fakturaen for kommunale avgifter. Dersom du bestiller ekstratømming får du ekstra faktura på den.

 

Forureining

Eigaren av septiktanken med reinseanlegg (spreiegrøft, dome eller tilsvarande) er ansvarleg for at anlegget fungerer som tenkt og at det ikkje fører til forureining. Eigaren må føre kontroll med anlegget og reparere det om det blir oppdaga feil og manglar.