Tomter

Vil du etablere deg ein stad med godt oppvekst- og bumiljø, har Jølster kommune byggjeklare bustadtomter til rimelege prisar. Det er i tillegg fleire private bustadområder med ledige tomter. Om du vil etablere ein fritidsbustad i Jølster er det attraktive områder både i tilknyting til Jølster Skisenter og andre deler av kommunen.

Samla oversyn over ledige bustadtomter (PDF, 4 MB)

 

Kommunale bustadtomter:

• Hegrenesfeltet på Ålhus (Reguleringsplan under revidering)

• Viken på Skei.

Tomtene er mellom 800 m2 og 1300 m2 og kostar mellom kr 65 000 og kr 270 000. I tillegg kjem tilknytningsavgifter.

Private bustadtomter:

  • Hjelmbrekke
  • Årdalen
  • Skei
  • Stardalen
  • Myklebust
  • Langhaugane
  • Sanddal
  • Fugle
  • Brendehaugane

Private hyttetomter:

Desse tomtane vert omsette av private aktørar. Kommunen er stort sett kjend med kven som er kontaktpersonar for dei ulike areala.