Tomter

Vil du etablere deg ein stad med godt oppvekst- og bumiljø, har Jølster kommune byggjeklare bustadtomter til rimelege prisar. Det er i tillegg fleire private bustadområder med ledige tomter. Om du vil etablere ein fritidsbustad i Jølster er det attraktive områder både i tilknyting til Jølster Skisenter og andre deler av kommunen.

Samla oversyn over ledige bustadtomter (PDF, 4 MB)

 

Kommunale bustadtomter:

• Hegrenesfeltet på Ålhus (Reguleringsplan under revidering)

• Viken på Skei.

Tomtene er mellom 800 m2 og 1300 m2 og kostar mellom kr 65 000 og kr 270 000. I tillegg kjem tilknytningsavgifter.

Private bustadtomter:

  • Hjelmbrekke
  • Årdalen
  • Skei
  • Stardalen
  • Myklebust
  • Langhaugane
  • Sanddal
  • Fugle
  • Brendehaugane

Private hyttetomter:

Desse tomtane vert omsette av private aktørar. Kommunen er stort sett kjend med kven som er kontaktpersonar for dei ulike areala.

Publisert av Laila Bergheim Ommedal. Sist endra 06.01.2017 av Carl-Richard Nyborg-Christensen
 
 
Login for redigering