Kommunale avgifter

Dei kommunale avgiftene blir bestemt av kommunestyret i samband med handsaming av budsjettet kvart år. 

Om vi tek utgangspunkt i ein standard bustad på 120 m2 bruksareal så er gebyrsatsane for 2016:

  • Vatn (stipulert forbruk+fast del)               kr. 2.538.-
  • Avløp (stipulert forbruk+fast del)             kr. 7.229.- 
  • Feiing og tilsyn (eit pipeløp)                    kr. 1.184.-
  • Renovasjon (eit hushaldsabonnement)  kr. 1.657.-
  • Septiktømming (tank < 4,5 m3)              kr.    708.- 

Oversikt over alle kommunale gebyr finn du under "Kommunale gebyr"

Publisert av Laila Bergheim Ommedal. Sist endra 16.12.2015