Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunestyret vedtok 9.desember 2014 kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2015 - 27. 

Søgnesandnipa - Klikk for stort bileteSøgnesandnipa Anne Cecilie Kapstad Plana skal vere eit styringsverkty for utvikling av både anlegg og område for fysisk aktivitet og er grunnlaget for Jølster kommune si satsing innan feltet.

Den er også eit viktig dokument for frivillige lag og organisasjonar fordi det er ein føresetnad for å kunne søkje om spelemidlar at tiltaket er tatt med i plandokumentet. 

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 04.02.2015 av Carl-Richard Nyborg-Christensen
Artikkel (1)
 
 
Login for redigering