Profilering

Psykososial beredskap og informasjonsmøte i samband med uveret

Treng du nokon å prate med? Det er mogleg å kontakte vakttelefon psykisk helse og helsestasjon for barn og unge ved behov for samtale. Vi er tilgjengeleg på telefon frå 09:00 - 21:00 heile helga.

Psykisk helse ved Gro Eli Dale og Stephanie Levy.

Helsestasjon ved Kristin K. Ramslien.

Telefon psykisk helse: 91658200

Telefon helsestasjon:  47276663

 

Alle kyrkjene i Jølster kommune er opne sundag 4. august. Tid til å vere stille, tenne lys og å vere saman. Høve for samtale med prest.

  • Helgheim kyrkje: 10:00 – 13:00 ( i samband med gudsteneste kl 11-12.15)
  • Vassenden kyrkjesenter: 18:30 – 20:30
  • Ålhus kyrkje: 16:00 – 18:00

 

Informasjonsmøte for innbyggjarar i Jølster etter uveret som råka oss tysdag

Stad: Gymsal Vassenden ungdomsskule

Tid: 05.08.19 Kl: 18:00

 

Representantar frå NVE, politi, Jølster kommune og psykososial støttegruppe vil gje informasjon. Inge Nordhaug frå regionsenter for vald og traumatisk stress, snakkar om ulike reaksjonar etter ei brå hending.

Publisert 15.10.2019

 Fredag 18. oktober er det konstituerande møte i Sunnfjord kommune. Kommunestyret skal mellom anna velje formannskap, ordførar, varaordførar, kontrollutval og andre styre, råd og utval.

 

Møtestad: Møterom Sunnfjord – Førde rådhus

Møtetid: kl. 12.30

Møteinnkalling med saksdokument: Innkalling – Sunnfjord kommunestyre

Les meir på Prosjekt Sunnfjord

Streaming av møtet:

https://sunnfjord.kommunetv.no/no/broadcast/2Streaming

Publisert 30.09.2019

Jølster kommune set kvart år av kulturmidlar til fordeling mellom lag og organisasjonar i kommune. Vi oppmodar lag, organisasjonar og andre til å søkje på kulturmidlar. Søknadsfrist 25.oktober 2019

 

 

Søknadsskjema

 

 

Publisert 30.09.2019
Ramme ved Astruptunet

Jølster kommune ynskjer framlegg til kandidatar til kulturpris og tiltakspris for 2019.

Framlegg kan sendast til: postmottak@jolster,kommune.no innan 1.november 2019

Kulturprisen skal vere ei utmerking for særleg innsats innan kultursektoren. Prisen kan gjevast til enkeltpersonar eller organisasjonar som har utmerka seg innafor idrett, musikk, dans, kunst, litteratur e.a.

Tiltaksprisen skal vere ei honnørutmerking til ei bedrift, ei verksemd, eit enkeltmannsføretak eller ein institusjon som på ein positiv måte har utmerka seg. Prisen kan gå til: etablerte foretak, nyetablerig, knoppskytingar.

Nytenking, produktutvikling og marknadsføring er moment som det skal leggast vekt på ved tildelinga av tiltaksprisen

Ungdomsstipend: Stipendet kan gå til ungdom, einskildpersonar eller lag grupper som har utmerka seg innan idrett, musikk, dans, kunst litteratur med meir

Desse har fått tildelt kulturpris/tiltakspris eller ungdomsstipend:

kulturprisar, oversikt over tildelte
kulturprisar, oversikt over tildelte
Tildelt år: Kulturpris Tiltakspris Ungdomsstipend
1992 Audhild Vikens Vevstove
1993 Produsentane av Jølstratrøya
1994 Eli og Egil Hjelmbrekke
1995 Privatdrevne barnehagane
1996 Lefi Bakst A/S
1997 Skei hotell v/ Jon Skrede og familie
1998 Stardalen mannskor Vassendenprosjektet
1999 Gunnar Smaadal Jan Åge Barlund
2000 Ludvig Eikaas Jølster Bygg v/ Kåre Aasen Synnøve Bjørset
2001 Sigmund Eikås
2002 Stiftinga Audun Hugleiksson Inge Årdal, Asgeir Årdal, Henning Barlund, Jon Arild Halland
2003 Ingrid Søyland Dan Mikael Frøystad Ripe
2004 Aud Sunde Øystein Vetti
2005 Eivind Fossheim ,Jølstramuseet Skei Servicesenter v/ Ola Fugle Botavon dansegruppe
2006 Ragnar Simonsen Nedre Jølster Bilelag Impedansebande
2007 Jølster Musikklag Bygdenæringsdagane i Stardalen Erlend Apneseth
2008 Karl Russøy Kari Støfringsdal Skei Danseverkstad
2009 Knut Osvoll Finn Årdal Nifrost
2009, Omdømmepris Oddleif Apneset
2010 Jølster IL, Damer Fotball Ikkje tildelt Tommy Gryttingslien
2011 Marit Hartvedt Ålhus ungdoms og grendalag Stian Fenne
2012 Johnny Solheimsnes Jølster Bil Kristina Juklestad
2013 Johannes D. Befring Jølster skyttarlag Marita Francis
2014 Jon Skrede Postnord Andreas Strand
2015 Jarle Helgheim Jølster treningssenter SA Eli Anne Dvergsdal
2016 Solveig Berg Lofnes Erketunet Gardsbakeri Oda Helene Sunde Svendsen
2017 Katrine Sele Anne Lise Øvrebø Beate Kårstad Støfring
2018 Jølster maraton Alf Helgheim & co Eivind Øygard

 

 

 

 

Publisert 01.08.2019

No er det viktig at alle grunneigarar tek bilete av skadane som har oppstått, - ta heller for mange enn for få. Det er svært viktig at skadar blir dokumentert for å kunne søkje om naturskadeerstatning