Valstyret

Formannskapet. 2015 - 2019.
På biletet frå venstre: Steinar Dvergsdal SP, Oddmund Klakegg SP, Ingrid Søyland SP, Anders Kristian Sægrov H, Arve Dvergsdal AP, Judith Kapstad V og Magne Peder Aardal SV. - Klikk for stort bilete Det er valstyret som har ansvaret for førebuing og gjennomføring av val i Jølster kommune.

Det er Valstyret som godkjenner partilister til kommunestyrevalet.

I Jølster kommune er valstyret same personane som formannskapet

Valstyret i Jølster for perioden 2015 -2019 (Formannskapet):

  • Oddmund Klakegg, SP
  • Ingrid Søyland, SP
  • Tom Erik Sandal, SP (ikkje til stades på biltete)
  • Jakob Andre Sandal, SV (ikkje til stades på biltete)
  • Arve Dvergsdal, AP
  • Judith Kapstad, V
  • Anders Kristian Sægrov, H

Følgjande varamedlemmar er på biletet Steinar Dvergsdal og Magne Aardal)