Kven kan røyste ved Stortingvalet 2017

Førehandsrøysting med valkort - Klikk for stort bilete Den som har røysterett ved Stortingsvalet 2017 må vere

  • Norsk statsborgar

fylle 18 år innan utgangen av året

Må ikkje ha mista røysteretten etter grunnlova § 53

Er, eller har  vore, folkeregisterførte som busette i Noreg.

  • For å kunne utøve røysteretten din i Jølster må du stå i manntalet.

Kva gjer eg når eg ikkje står i manntalet?

Dersom du meiner å ha rett til å stå i manntalet, men ikkje er innført der, kan du søkje om å bli innført. Søknaden skal sendast til den kommunen du vil ha røysterett i. Kommunen kan oppdatere manntalet heilt fram til valdagen.

Valkort

Alle velgjarar får tilsendt valkort i posten. Valkortet vert utarbeida på grunnlag av folkeregisterets opplysningar om velgjarens bustadadresse pr. 30. juni i valåret. Det er altså denne adressa som avgjer kva for ein kommune du har røysterett i.

På valkortet finn du informasjon om opningstid og kva vallokale du skal bruke på valdagen. Du treng ikkje valkortet for å røyste, men det går raskere for deg å røyste viss du tek det med.

Sist endra 06.07.2017