Kvar kan eg røyste

Valavlukke - Klikk for stort bileteDu kan førehandsrøyste i tida 12. august til 6. september 2019:

Jølster kommunehus,

Ospene 1           kl. 08.00 – 15.30

Laurdag 31. august:

  • Jølster kommunehus, Ospene 1           kl. 12.00 – 16.00

Utvida opningstid ved kommunehusa måndag 2. til fredag 6.september:

Måndag 2.til onsdag 4. september utvida til kl 08.00 - 16.00
torsdag 5. september kl.08.00 - 17.00
fredag 6. september   kl.08.00 - 18.00

 

 

Du kan røyste ved følgande institusjonar i Jølster:                                                                  

  • Skei omsorgssenter,  oppslag på institusjonen torsdag 29. august
  • Vassenden omsorgssenter, oppslag på institusjonen onsdag 4. september

Dersom førehandsrøysta di skal sendast til ein annan kommune, ver merksam på at du sjølv er ansvarleg for å røyste så tidleg at røystegjevinga når fram til det andre valstyret innan 10. september kl. 17.00, ver difor tidleg ute.

Ambulerande røystemottaking/Heimerøysting

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførleik ikkje kan møte opp på valdagen eller røyste på førehand på anna vis, kan du be om å få røyste heime eller der du har tilhald.

Frist for å søke er den 03.09.2019. Ta kontak med Tenestekontoret  i Jølster kommune tlf 57 72 61 00 for avtale.

Røysting på valdagen i Jølster:

Jølster har  to røystekrinsar Skei og Vassenden:

  • Røystelokale på Skei er Jølster kommunehus, Biblioteket opningstid 12.00 -20.00
  • Røystelokale for Vassenden er gymsal Vassenden ungdomsskule opningstid 12.00 - 20.00

Les meir på Sunnfjord

https://www.prosjektsunnfjord.no/val/valdagen/#toggle-id-8