Kommunestyrevalet 2015

 

Kommunestyre- og Fylkestingsvalet 2015 

Den 14. september vart det halde Kommunestyre- og Fylkestingsval i Jølster kommune.

Kommunestyret har 25 representantar

Etter valet 2015  er kommunestyret sett saman slik:

Ordførar: Oddmund Klakegg frå Senterpartiet

Varaordførar: Jakob Andre Sandal frå SosiaIistisk Venstreparti

Arbeiderpartiet (4 representantar)

 • Dvergsdal, Arve
 • Sæle, Ragnhild
 • Fugle, Ottar Magne
 • Befring, Pål

Høgre (3 representantar)

 • Sægrov, Anders Kristian
 • Navelsaker, Kjell Oddvin
 • Bøyum, Agnar *

Kristeleg folkeparti (1 representant)

 • Årdalsbakke, Svein

Senterpartiet (12 representantar)

 • Klakegg, Oddmund
 • Sandal Tom Erik
 • Huus, Hildegunn Sølvi
 • Støfring, Geir Ståle
 • Søyland, Ingrid
 • Dvergsdal, Steinar
 • Huus, Svein Atle
 • Erikstad, Anne Karin Huus
 • Skrede, Ruben
 • Støfring, Reidun Elin
 • Sunde, Henriette
 • Årseth, Inger Jorun

Sosialistisk Venstreparti (2 representantar)

 • Sandal, Jakob Andre
 • Aardal, Magne Peder Svein

Venstre (2 representantar)

 • Kapstad, Judith Jenny J
 • Hamar, Atle
 • Tonning, Vigdis

* Gått inn for Anna Cecile Midttun, etter fritak