Ungdomsråd

Det vart vedteke å opprette Ungdomsråd i Jølster i 1999.

Første Konstituerande møte vart halde den 18. januar 2001

Konstituering og medlemsliste 2013 -2015

Medlemsliste for perioden 2011 - 2013

Konstituering desember 2011
 

Medlem i ungdomsrådet
 

Faste representantar: Vara:
Benjamin Mulen Sunde Benedikte Erikstad
Elias Roko Eide Mathea F. Mosesen
Ruben Flatjord Kjøsnes Gunn Elise Børset
Andrine Årdal Leander M Sunde
Elias Slåtten Kristina Støfring
Frida Gjesdal Aarnes Henrik Nedrebø
Synne Gamborg Miriam Årseth
Børge Svidal Silje Drageset Gjesdal