Politiske utval

Jølster kommune har slik politisk struktur:

Kommunestyre 25 representantar

Formannskap 7 representantar

Faste utval:

  • Utval for oppvekst, kultur og helse, 7 faste medlemmar med varamedlemmar
  • Utval for Plan og Utvikling, 8 faste medlemmar med varamedlemmar

Utval for oppvekst, kultur og helse (OKH)

Har ansvar for desse områda: Helse og sosial, skule og barnehage, kultur

Utvalet har fått delegert vedtaksmynde i enkelte saker og tilrår direkte til Kommunestyret i andre saker

Utval for plan og utvikling (UPU)

Har ansvar for desse områda: plansaker, byggesaker, landbruk, miljø, naturforvaltning

Utvalet har fått delegert vedtaksmynde i enkelte saker  ogtilrår direkte til Kommunestyret i andre saker

Utvalet er det faste utval for plansaker etter plan og bygningslova

 

Lenke til gjeldande politisk delegeringsreglement (PDF, 396 kB) vedteke 3.11.2015

Publisert av Carl-Richard Nyborg-Christensen. Sist endra 22.05.2017 av Svanhild Røkenes
 
 
Login for redigering