Politiske utval

Jølster kommune har slik politisk struktur:

Kommunestyre 25 representantar

Formannskap 7 representantar

Faste utval:

  • Utval for oppvekst, kultur og helse, 7 faste medlemmar med varamedlemmar
  • Utval for Plan og Utvikling, 8 faste medlemmar med varamedlemmar

Utval for oppvekst, kultur og helse (OKH)

Har ansvar for desse områda: Helse og sosial, skule og barnehage, kultur

Utvalet har fått delegert vedtaksmynde i enkelte saker og tilrår direkte til Kommunestyret i andre saker

Her finn du namn på medlemmane og møteplan for OKH

Utval for plan og utvikling (UPU)

Har ansvar for desse områda: plansaker, byggesaker, landbruk, miljø, naturforvaltning

Utvalet har fått delegert vedtaksmynde i enkelte saker  ogtilrår direkte til Kommunestyret i andre saker

Utvalet er det faste utval for plansaker etter plan og bygningslova

Her finn du namn på medlemmane og møteplan for UPU

 

Lenke til gjeldande politisk delegeringsreglement (PDF, 396 kB) vedteke 3.11.2015