Politiske parti

I Jølster kommune er det 6 politiske parti som stilte liste ved kommunestyrevalet 2015:

Politiske parti i Jølster
Politiske parti i Jølster
Parti Leiar i Jølster
Arbeiderpartiet Arne Sandnes
Kristeleg Folkeparti Irene B. Hoel
Høgre Anders Kristian Sægrov
Senterpartiet Hildegunn Huus
Sosialistisk venstreparti Magne Aardal
Venstre Vigdis Tonning

 

Gruppeleiarar i kommunestyret
Gruppeleiarar i kommunestyret
Parti Gruppeleiar
Arbeiderpartiet Arve Dvergsdal
Høgre Kjell Navelsaker
Kristeleg folkeparti Svein Årdalsbakke
Senterpartiet Tom Erik Sandal
Sosialistisk vensteparti Jakob Andre Sandal
Venstre Judith Kapstad